Montāža

Attīrīšanas iekārtas ir vienkārši uzstādāmas un viegli transportējamas. Sekojot uzstādīšanas norādījumiem, to var veiksmīgi izdarīt pats klients.

Dažādi attīrīšanas iekārtu risinājumi

Šo risinājumu izmanto privātmāju īpašnieki, kuri vēlas attīrīto ūdeni izmantot atkārtoti (laistīšanai, auto mazgāšanai utt.). 
Lai attīrītā ūdens uzkrāšanas rezervuārs nepārplūstu, viss liekais ūdens tiek novadīts atklātā vidē vai arī infiltrācijas laukā.

Šis risinājums ir piemērots vietās ar zemu gruntsūdens līmeni un vāji infiltrējošu augsni – ar nosacījumu, ja objektā attīrīto ūdeni nav iespējams novadīt atklātā vidē.

Infiltrācijas lauks tiek veidots ar papildu akumulācijas zonu un lielāku platību un paredzēts tam, lai attīrītais ūdens varētu iesūkties augsnē pakāpeniski.
Šis risinājums ir piemērots gadījumā, ja objektā ir augsts gruntsūdens līmenis, bet ir iespējams attīrīto ūdeni novadīt atklātā vidē.

Aiz attīrīšanas iekārtas tiek uzstādīta sūkņu stacija, kas attīrīto ūdeni novada grāvī piespiedu kārtā.
Šis risinājums piemērots vietās ar augstu gruntsūdens līmeni – ar nosacījumu, ja objektā nav iespējas novadīt attīrīto ūdeni atklātā vidē vai ja izvads no mājas ir ļoti dziļi.

Pirms iekārtas tiek uzstādīta sūkņu stacija, kas notekūdeņus pārsūknē uz attīrīšanas iekārtu, un aiz iekārtas tiek uzstādīts infiltrācijas lauks uzbērumā tā, lai infiltrācija atrastos virs maksimālajiem gruntsūdeņiem.
Šis risinājums piemērots vietās ar zemu gruntsūdens līmeni un labi infiltrējošu augsni. Ja objektā nav iespējams novadīt attīrīto ūdeni atklātā vidē, šis ir viens no variantiem.
Šis risinājums ir piemērots vietās, ir tuvu atrodas grāvis vai arī kāda ūdenstilpe (dīķis, ezers, upe utt.), tādējādi attīrītais ūdens tiek novadīts no iekārtas uzreiz grāvī vai atklātā ūdenstilpē.

Piesaki konsultāciju

Aizpildiet pieteikumu un mūsu uzņēmuma speciālisti ar Jums sazināsies tuvākajā laikā.

Šī lauka aizpildīšana ir obligāta
Šī lauka aizpildīšana ir obligāta
Šī lauka aizpildīšana ir obligāta
Šī lauka aizpildīšana ir obligāta