Iekārtas pārrakšana un infiltrācijas lauka izbūve Jaunciemā

< uz sarakstu
Objekts Jaunciemā.

Klientam bija izbūvēta attīrīšanas iekārta ar dziļu ievadu un mazu infiltrācijas lauku. Mūsu uzdevums bija veikt pilnu iekārtas izrakšanu un pārrakšanu atbilstoši ražotāja norādījumiem. Veicām arī jauna infiltrācijas lauka izbūvi.

Piesakies šeit bezmaksas konsultācijai par savam īpašuma ūdens attīrīšanas iekārtas izbūvi.
Dalīties: